Marktonderzoek naar endurance

Met dank aan de KNHS Endurance Vereniging

Bij wie kunnen we de endurancesport het best promoten? En wat vinden deze mensen van endurance? Hoe kunnen we ze bereiken?

Deze vragen borrelden op in de leuke discussie over groei van de sport die o.a. via het endurance forum wordt gevoerd. Kunnen we ons bijvoorbeeld het beste richten op recreatieruiters of wedstrijdruiters in andere disciplines? Jonge mensen of iets ouder? Niemand wist het zeker.

Daarom heb ik studenten van de CAH Dronten gevraagd een marktonderzoek voor de endurancesport uit te voeren. Maar liefst 10 studenten hebben zich hierop gestort en hebben 157 mensen gevraagd naar hun gedachten over endurance.

Bij deze wil ik alvast de eerste resultaten met jullie delen. Het moet gezegd worden dat de gevraagde groep relatief jong is, zoals deze grafiek laat zien. Maar er is een goede verdeling tussen recreatie- en wedstrijdruiters. Tenslotte waren er 15% mannen en 85% vrouwen, zo is het nou eenmaal in de paardenwereld.

Van alle geënqueteerden zou 27% overwegen endurance te rijden. Dat is in mijn ogen zeker niet slecht gezien de ruime keus aan disciplines. Laten we even inzoomen op de groep die overweegt te starten:

  • recreatieruiters zijn de beste doelgroep: 30% van de recreatieruiters overweegt endurance, van de wedstrijdruiters slechts 18%,
  • mannen en ruiters boven de 30 lijken relatief iets meer interesse te tonen, maar het verschil is niet significant. Het komt wel overeen met de huidige leeftijdsverdeling in de endurance,
  • veel van deze ruiters zijn geen lid van de KNHS of weten niet dat ze het zijn (67% tegenover 41% in de hele groep),
  • de ruiters komen meer op maneges dan ruiters die niet overwegen te starten. Rijverenigingen zijn ook best interessant; ruim een derde van de geïnteresseerden is er lid,
  • veel geïnteresseerden (47%) zoeken informatie op de website van de KNHS, maar een veel kleinere groep (30%) gebruikt de Paard&Leven, het blad van de KNHS voor recreatieruiters. Sites als Bokt en de reguliere bladen (De Hoefslag en Bit) worden ook veel gebruikt om informatie te vinden (35-40%).

Het zijn dus vooral de recreatieruiters die we ‘moeten hebben’. Hun interesse is zowel voor de KEV als de KNHS een mooie kans om nieuwe leden aan te trekken. De leeftijdsverdeling laat weinig verschil zien, maar het interesseren van de jeugd is een uitdaging. Tenslotte is de samenwerking met maneges wellicht een kans die nu nog blijft liggen. Ik hoop dat een enthousiast groepje mensen, bijvoorbeeld een media-commissie binnen de KEV, deze kansen op wil pakken. In samenwerking met de KNHS natuurlijk.

De volgende keer ga ik dieper in op het imago van endurance. Volgend voorjaar volgt ook nog een communicatieplan van de studenten.

Reageren uitgeschakeld

Filed under Columns, Nieuws

Comments are closed.