Nieuw Best Condition model

Samen met Stichting Endurance Surae hebben wij iets nieuws ontwikkeld: een rekenmodel om snel en objectief een score voor de Best Condition prijs te berekenen in klasse 3 en 4. We hoorden namelijk van enduranceruiters dat zij een BC prijs belangrijk vinden, bijvoorbeeld bij de Hippiade. Vind je dit ook? Vraag er dan eens naar bij wedstrijden waar je aan meedoet. De organisatie kan bij ons het handige model opvragen om de prijs de dierenarts te helpen de prijs zo objectief mogelijk toe te kennen.

Fitheid en welzijn van het paard zijn belangrijke waarden in de endurancesport en met dit model hopen we dat nog meer te benadrukken. Dit maakt de BC objectiever en begrijpelijker. Zo weet je precies hoe je je best kunt doen voor deze prestigieuze prijs.

De score helpt de dierenarts een keuze te maken. Wil je weten hoe je een hoge score kunt behalen? Zo werkt hij:

  • Snelheid: de winnaar krijgt 100 punten voor de snelheid. Bij de andere ruiters wordt het percentage van de snelheid van de winnaar uitgerekend. Dat is het aantal punten dat je krijgt. Bijvoorbeeld: als de winnaar 16 km/u rijdt en je hebt 12 km/u gereden (12/16*100% = 75%), krijg je 75 punten.
  • Aanbiedtijd: voor elke minuut aanbiedtijd in de vetgates worden 4 punten van je score afgetrokken. Het aantal minuten wordt overgenomen van de uitslagenlijst.
  • Locomotie: als je paard een A op de voorkeuring had en een B op de nakeuring, worden 40 punten van de score afgetrokken. Er zijn dus alleen minpunten als de locomotie verslechtert. Als je paard bij de voorkeuring én de nakeuring een B heeft, worden er geen punten afgetrokken.

De dierenarts bepaalt welk paard de Best Condition prijs wint. Redenen om de prijs niet aan het paard met de hoogste score te geven, zijn bijvoorbeeld wondjes, drukkingen, stijfheid of een vermoeide uitstraling. Het blijft dus tot de prijsuitreiking spannend welk paard de prijs zal krijgen.

Overigens mag elke wedstrijdorganisatie het model zelf aanpassen, dus hij kan per wedstrijd verschillen.

In klasse 2 is er maar 1 aanbiedtijd en daardoor komt er maar weinig verschil in de scores. Wellicht kan het in de toekomst uitgebreid worden als daar behoefte aan is. Maar laten we eerst eens kijken of het model aanslaat in klasse 3 en 4, vraag er naar bij de wedstrijden waar je aan meedoet!

El kebir

Reacties uitgeschakeld voor Nieuw Best Condition model

Filed under Nieuws, Wedstrijden

Comments are closed.